Rundveehouderij

koeien_jan2015Ons bedrijf heeft ongeveer 60 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Wij hebben een nagenoeg aaneengesloten bedrijf met ongeveer 27 Ha grond in eigendom. Sinds 2011 hebben wij een IDV-stal (Integraal Duurzame Vrijloopstal). Deze stal past binnen de huidige trend om maatschappelijk, duurzaam en verantwoord te ondernemen. De bodem van de stal is van stro, waarin de koeien vrij kunnen lopen en/of liggen.
koeienwei1aHierdoor kunnen zij beter uiting geven aan hun natuurlijk kuddegedrag. Daarnaast hebben de koeien ten opzichte van een “traditionele” ligboxenstal een dubbele oppervlakte ter beschikking. Waardoor het dierenwelzijn is verbeterd. De bovenbouw van de stal bestaat uit een plastic kasconstructie. Dit zorgt voor veel licht en door de transparante bouwstijl kunnen   de  koeierobot1an  ook  van  afstand  goed  worden  gezienOndanks  dat de  koeien  in  de stal  een  grote comfort hebben grazen zij in de zomer buiten.

De   koeien   worden  de  hele  dag  door  automatisch gemolken met een melkrobot. De melkrobot, de stal en de koeien kunnen tijdens openingstijden worden bezichtigd. Voor de kinderen, maar wellicht ook voor u een interessante en mooie beleving!

Ga naar: Excursies